Rugøl

øl, brygget på rug og byggmalt

Rugøl er øl som er brygget på en blanding av rug- og byggmalt.

Rugøltypen sahti fra Finlandia.

Et kjerneområde for brygging av rugøl er Finland og Estland med sitt tradisjonelle sahti. Det er en stigende interesse for rugøl i flere land. I Tyskland har Fürstliche Brauerei Thurn und Taxis i Schierling i Bayern siden 1988 brygget et rugøl – Schierlinger Roggen – som eksporteres til flere land. Også det store bryggeriet Paulaner i München lager et «roggenbier» – Paulaner Roggen. Et bryggeri i Schlägl i Østerrike brygger et Goldroggen, og på vestkysten av USA finnes det flere mikrobryggerier som tilbyr rugøl.