Royal Household

Royal Household er betegnelsen på det britiske hoffet.[1] Tidligere var Royal Household en sentral del av regjeringen, men i moderne tid har det blitt gradvis mer adskilt fra styringsfunksjoner og har nå nesten bare praktiske oppgaver. Enkelte politiske oppgaver gjenstår i forbindelse med diplomatiet og kommunikasjonen mellom monarken og regjeringen / Parlamentet.

OrganiseringRediger

Royal Household er delt inn i flere enheter, som ledes av kongelige embetsmenn. Den øverste koordinatoren er Lord Chamberlain.

EmbeterRediger

Embetsinnehaverne er medlemmer av Lord Chamberlains komité, og rapporterer direkte til ham.

EnheterRediger

Lord Chamberlain er ansvarlig for Crown Equerry (som bestyrer Royal Mews), Central Chancery of the Orders of Knighthood og Marshal of the Diplomatic Corps.

Privatsekretæren kontrollerer pressekontoret, Queen's Archives og Defence Services Secretary.

Royal Almonry, Ecclesiastical Household og Medical Household er separate enheter, men rapporterer til Keeper of the Privy Purse and Treasurer to the Queen.

Master of the Household er nominelt underlagt Lord Steward, men sistnevnte har kun seremonielle funksjoner. Tilsvarende ordning gjelder for Master of the Horse, som nominelt er underlagt Royal Mews.

Det finnes visse uavhengige embeter, stort sett rene æresposter, som er bevart. Disse inkluderer blant annet Master of the Queen's Music, poet laureate og Astronomer Royal, og de mindre prestisjefylte Queen's Bargemaster, Warden of the Swans og Marker of the Swans.

Normalt innehas embetene i Royal Household av seniorwhips fra regjeringspartiet i House of Commons. Regjeringens Chief Whip i House of Lords blir normalt utnevnt til Captain of the Gentlemen-at-Arms og Deputy Chief Whip til Captain of the Yeomen of the Guard. Juniorwhips blir utnevnt til Lords-in-Waiting eller Baronesses-in-Waiting. Enkelte av disse blir til tider tilkalt for å utføre plikter for kongehuset, spesielt Vice-Chamberlain som regelmessig skriver parlamentsrapporter for monarken.

Royal Household er av historiske årsaker delt i to separate deler, en for England og Wales og en for Skottland.

Eiendomsseksjonen i Royal Household har ansvar for å vedlikeholde kongelige residenser som er i bruk, og finansieres gjennom tilskudd fra Parlamentet. Unntaket er noen residenser som er kongefamiliens private eiendom, som Balmoral Castle og Sandringham House. Tidligere kongelige residenser, blant annet Tower of London, ivaretas av Historic Royal Palaces, som er en selvfinansiert enhet.

Medlemmer av kongefamilien som utfører kongelige plikter på vegne av monarken har egne hushold, som varierer veldig i størrelse. Enkelte har kun en deltidssekretær som holder orden på avtaler og korrespondanse, mens prinsen av Wales har et stort hushold.

SkottlandRediger

I Skottland finnes det egne embeter i Royal Household:

I tillegg er det en rekke arvelige og ikke-arvelige embeter, blant annet Master Carver, Hereditary Keepers of Palaces and Castles, Lord Lyon King of Arms, Guvernøren av Edinburgh Castle, Royal Company of Archers, Dean of the Thistle, Dean of the Chapel Royal, Historiographer Royal og Astronomer Royal for Scotland.

Referanser/noterRediger

  1. ^ Navnet er egentlig den engelske generiske betegnelsen på hoffadministrasjoner, og kan derfor på engelsk brukes om et hvilket som helst monarkis administrasjon. Det brukes her om kun det britiske, ettersom det er det eneste monarkiet som har Royal Household som egennavn.