Rot til en ligning

En innputtverdi som gjør at en funksjon sin utputtverdi blir null.

I matematikk er roten til en ligning der den ukjente er et reelt eller et komplekst tall det samme som løsningen av ligningen. En ligning kan ha én eller flere røtter.

Røtter av en funksjon.

Dersom ligningen har forma , er roten til ligningen sammenfallende med nullpunktene til funksjonen . En skiller ofte ikke klart mellom de to begrepene rot og nullpunkt.

Algebraens fundamentalteorem sier at en ligning der er et n-te-gradspolynom har komplekse røtter. For en potensligning på formen vil en rot være like n-te-roten av .

Multiplisitet Rediger

For en polynomligning av grad n på forma   vil en rot   ha multiplisitet m dersom polynomet kan skrives

 

der   er et polynom av grad (nm).