Romsdalsaksen

foreslått veitrassé på E39

Romsdalsaksen er et foreslått alternativ til Møreaksen. Møreaksen anbefales av Statens vegvesen som ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde.[trenger referanse] Romsdalsaksen foreslås å gå fra Vikebukt ved Tresfjorden via øya Sekken, via Nesjestranda og på en ny forbindelse over Fannefjorden.

Tilhengere av Romsdalsaksen argumenterer med at det er en miljøvennlig flat trasê i åpent landskap, og tilhengerne argumenterer med at det er rimeligere i både investering og levetidskostnader.[1]

Mellom Vikebukt og Sekken foreslås en flytebru på 3,1 km. Fjorden er 450 meter dyp, for dypt for undersjøisk tunnel og for pilarer. 3100 m er for langt for hengebru så alternativet blir flytebru. Mellom Sekken foreslås flere alternativer med bruer eller tunneler.

Romsdalsaksen foreslår å legge E39 utenom Molde sentrum. Det argumenteres med at dette kan bidrag til et bedre miljø for byens innbyggere.[2]

Romsdalsaksen AS ble stiftet 10. jan. 2017, har gjort 3.part vurderinger av kostnader og konsept, og har fått stor tilslutning blant befolkningen rundt Romsdalsfjorden. Spesielt i Vestnes, Rauma, Molde og på Nordmøre. Utover 2018 jobbes det med å få utarbeidet en sammfunnsnytteanalyse som ennå mer vil vise fortrinnene med Romsdalsaksen.

Norconsult gjorde i 2021 på oppdrag fra vegvesenet en ny gjennomgang av mulige fjordkryssinger med sammenligning av Møreaksen og Romsdalsaksen.[3]

ReferanserRediger

https://norgeskart.no/3/#!?project=seeiendom&layers=1004,1015,1014&zoom=9&lat=6975498.81&lon=100193.75&sok=Moldefjorden