Romerike historielag

Romerike Historielag ble stiftet 1. august 1920, og er en paraply-organisasjon for de 17 lokale historielagene på Romerike.

Romerike Historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie og spiller en aktiv rolle i Akershus Kulturvernråd og i styret i Akershusmuseet. Romerike Historielag har sitt senter i eget hus: den fredede sidebygningen på Skedsmo prestegård. Her er bibliotek med bl a lokallitteratur og mikrofilm med Romerikes kirkebøker og folketellinger. Aktiviteten er stor rundt leseapparatene

Laget utgir egen årbok og medlemsblad som sendes til medlemmene 4 ganger i året.

Lokallagene tilsluttet Romerike historielagRediger

Nittedal historielag – stiftet 1953
Raumnes historielag
Ullensaker historielag
Hurdal historielag
Nannestad historielag – stiftet 1954
Lørenskog historielag – stiftet 1954
Skedsmo historielag
Høland historielag
Enebakk historielag – stiftet 1955
Aurskog historielag
Eidsvoll historielag
Fet historielag
– stiftet 1953 Gjerdrum historielag
Hurdal historielag
Blaker og sørum historielag – stiftet 1970
Lillestrøm historielag
Rælingen historielag
Setskog historielag