Rogaland høgskole var en høgskole for vernepleier- og ergoterapeututdanning, etablert i 1969. Skolen ble fra 1. januar 2006 fusjonert med Diakonhjemmet Høgskole.[1]

Skolen ble etablert i 1969 av Det Norske Diakonforbund som internatskole for vernepleiere på Nærlandsheimen i .[2] I 1989 ble vernepleierutdanningen et høgskolestudium. Fra 2001 tilbød skolen også ergoterapeutlinje. Skolen flyttet fra Hå til Sandnes i 2007, året etter at den ble slått sammen med Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Studiet opprettholdes i Sandnes, og i tillegg finnes det en avdeling for deltidsstudie i Haugesund.

Referanser

rediger