Rocinante

Rocinante, på norsk av og til også Rosinante, er navnet på den litterære skikkelsen Don Quixotes hest, i romanen Don Quixote av den spanske forfatteren Miguel de Cervantes y Saavedra (15471616).

Rocinante med Don Quijote på ryggen (monument i Madrid)

Rocín på spansk betyr øk eller en gamp, altså en arbeidshest eller hest av lav kvalitet. Men navnet er først og fremst et ordspill. Ordet ante betyr foran eller før, men brukt adverbialt ( -ante) betyr Rocinante å være som et øk, gampaktig. Cervantes utnytter flertydigheten og ordspillet på mange måter gjennom romanen.