Robuste nett-senteret

forskningssenter for å kunne utvikle mer robuste nett

Robuste nett-senteret er en del av SimulaMet,[1] som eies av Simula Research Laboratory og Oslomet – storbyuniversitetet. Senteret ble etablert i 2014 som en respons til det moderne samfunnets økende avhengighet av internettapplikasjoner og de alvorlige konsekvensene nedetid medfører for samfunnet. Senterets forskning fokuserer på IKT-infrastruktur og er en kulminasjon av forskningsaktiviteter foretatt mellom 2006 og 2014 gjennom prosjektene Robuste Nett og Robuste Nett 2.

Robuste nett-senteret får sin grunnfinansiering fra den norske regjeringen, den kom først fra Samferdselsdepartementet,[2] men ble i 2019 flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementets digitaliseringsminister.[3]

Senterets mandat innebærer blant annet drift av en landsomspennende infrastruktur, NorNet Edge,[4] som overvåker stabiliteten og ytelsen til det mobile nettverket. Så langt er det blitt publisert seks årsrapporter som følger utviklingen til de norske mobiloperatørene og fremhever områder med forbedringsmuligheter[5].

Forskningen som skjer hos Robuste nett-senteret bidrar til å legge grunnlag for regjeringens policy for IKT infrastruktur og betydningen av senterets arbeid er klart uttrykt i regjeringens stortingsmelding «Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet».[6]

Referanser Rediger

  1. ^ «The Center for Resilient Networks and Applications | Simula Metropolitan Center for Digital Engineering». www.simulamet.no (engelsk). Besøkt 31. oktober 2019. 
  2. ^ «Tildelingsbrev» (PDF). Det kongelige samferdselsdepartement. 
  3. ^ moderniseringsdepartementet, Kommunal-og (7. oktober 2019). «Prop. 1 S (2019–2020)». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 31. oktober 2019. 
  4. ^ «Edge». Besøkt 31. oktober 2019. 
  5. ^ https://www.simula.no/file/crna2014pdf-1/download https://www.simula.no/sites/default/files/crna-2015.pdf https://www.simula.no/sites/default/files/crna-report2016.pdf https://www.simula.no/sites/default/files/crna-2017.pdf https://www.simula.no/sites/default/files/crna-2018_0.pdf
  6. ^ «Meld. St. 27 (2015–2016)». Regjeringen.no (norsk). Kommunal-og moderniseringsdepartementet. 15. april 2016. Besøkt 31. oktober 2019. 

Media Rediger

  1. Artikkel i Teknisk Ukeblad: "Mange streker på telefonen betyr ikke at du har god forbindelse".
  2. Artikkel Digi.No: "Nå er det forsket på 4G vs 3G".
  3. Artikkel Digi.No: "Full dekning på toget kan koste 1,5 milliarder".
  4. Artikkel Regjeringen.no: "Samferdselsministeren besøkte SIMULA og Robuste nett-senteret"