Riksväg 34

Riksväg 34 er en svensk riksvei som går mellom Motala og Ålem.

Riksväg 34
Riksväg 34 nær Linköping. Trefelts motortrafikkvei
E4.04

Mellom Europavei 4 ved Linköping og Linköpings sentrum finnes en 5 km lang motorvei som skiltes som en del av riksväg 34 men som egentlig har betegnelsen E4.04. Den kategorien av veinummer (på norsk: arm) skiltes aldri, men har bare administrativ funksjon. Traséen mellom Motala og Linköping var før 1. november 2007 skiltet som riksväg 36.

KnutepunkterRediger

  Östergötlands län

Motala kommune
Linköping kommune
Kinda kommune

  Kalmar län

Vimmerby kommune
Hultsfred kommune
Högsby kommune
Mönsterås kommune