Riksstift (ev. fyrstestift; tysk Reichsstift, Fürststift) betegnet i Det hellige romerske rike av den tyske nasjon tre ulike typer av riksumiddelbare geistlige territorier:

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Riksstift.