Åpne hovedmenyen

Riksantikvarens bibliotek

Riksantikvarens bibliotek

Riksantikvarens bibliotek er et spesialbibliotek for kulturminnevern hos Riksantikvaren.

Samlingene dekker alle Riksantikvarens fagområder, som arkeologi, arkitektur, byggeskikk og bygningsvern, arealplanlegging, kirkekunst og fartøyvern. Biblioteket har også en omfattende samling lokalhistorie og en spesialsamling om norske kirkebygninger. Biblioteket inneholder i 2014 ca. 65 000 bind.

Bibliotekets primære brukere er ansatte hos Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Andre prioriterte målgrupper er ansatte i regional kulturminneforvaltning og frivillige organisasjoner innen kulturminnevernfeltet. Biblioteket er et offentlig fagbibliotek, og er åpent for alle etter avtale.

Bibliotekets samlinger kan søkes opp i bibliotekdatabasen BIBSYS Ask. Biblioteket utgir en månedlig nyhetsliste og en halvårlig oversikt over ny forskning med relevans for kulturminneforvaltningen, fra et utvalg sentrale forskningsmiljøer i Norge. Biblioteket har ansvar for Ordnøkkelen (tesaurus for kulturminnevern) og Riksantikvarens vitenarkiv (institusjonelt elektronisk arkiv).

Bibliotekets historie går tilbake til 1912, da Riksantikvaren ble opprettet som embete. Boksamlingen som tilhørte Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring (Fortidsminneforeningen) la grunnlaget for dagens bibliotek. Samlingene ble utvidet etterhvert, spesielt på 1920-tallet da senere riksantikvar Arne Nygård-Nilssen sto for bokanskaffelsene. Den første bibliotekaren ble ansatt i 1947. På 1960-tallet mottok biblioteket en større boksamling etter tidligere riksantikvar Harry Fett.

Eksterne lenkerRediger