Ridderkors

(Omdirigert fra Ridderkorset)

Ridderkors er en betegnelse på ordenstegnet for riddergraden i ordener flere ulike land. Benevnelsen har sitt utgangspunkt i at ordenstegnene har korsform.

Ridderkorset av Sankt Stefans orden, Ungarn

Riddergraden kan være plassert forskjellige rangorden i ordener med flere trinn. Graden ridder er i mange ordener laveste trinn og kan være delt i to klasser, slik som i St. Olavs Orden, Den Kongelige Norske Fortjenstorden, Dannebrogordenen og Nordstjerneordenen. Ordenstegnet omtales da gjerne som ridderkorset og ridderkorset av 1. klasse. I andre ordener er riddergraden plassert høyere. I den polske Ordenen Virtuti Militari er ridderkorset det midterste av fem trinn. Den tyske militærordenen Jernkorset har åtte trinn, der ridderkorset alene er inndelt i fem trinn, som er plassert mellom de to laveste klasser (Jernkorset av 1. klasse og Jernkorset av 2. klasse), men under Jernkorsets storkors.

Ridderkorset i noen landRediger

Norge
Danmark
Sverige
Finland
Island
Tyskland
Frankrike
Italia
Litauen
Polen
Ungarn
Østerrike
Peru

KilderRediger

  • Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966
  • Guy Stair Sainty og Rafal Heydel-Mankoo: World Orders of Knighthood and Merit, to bind, Buckingham: Burke's Peerage, 2006