Frans Josef-ordenen

Frans Josef-ordenen (tysk: Der Kaiserlich-Österreichische Franz-Joseph-Orden) var en østerriksk orden, innstiftet 2. desember 1849 av keiser Frans Josef I til belønning av militære og sivile fortjenester. Ordenen ble innstiftet på ettårsdagen for keiserens tronbestigelse og ble gitt hans navn. Ved Habsburgrikets sammenbrudd og monarkiets avskaffelse i 1918 opphørte også Frans Josef-ordenen.

Ordenstegn for Frans Josef-ordenen
Kommandørkors med stjerne av Frans Josef-ordenen

Inndeling rediger

Ved innstiftelsen fikk Frans Josef-ordenen tre grader: Storkors, kommandørkors og ridderkors. Dette ble senere etter hvert endret til fem, slik at Frans Josef-ordenen i struktur ble lik mange andre europeiske ordener organisert etter modell av Æreslegionen. Den første endringen kom i 1869, da kommandørkors med stjerne kom til. I 1901 ble det lagt til en offisersgrad over riddergraden. De fem gradene var deretter:

  • Storkors (Großkreuz)
  • Kommandørkors med stjerne (Komturkreuz mit Stern)
  • Kommandørkors (Komturkreuz)
  • Offiserskors (Offizierskreuz)
  • Ridderkors (Ritterkreuz)

I tilknytning til ordenen fantes et fortjenstkors i fem klasser.

Insignier rediger

Ordenstegnet for Frans Josef-ordenen består av et gullkantet rødemaljert kors med utbøyde korsender. Midt i korset er det plassert en medaljong i hvit emalje der bokstavene «FJ» (for Frans Josef) var plassert. Bokstavene er i gull. Det er også borden som omga medaljongen. Baksiden bærer årstallet 1849. Korset er lagt på en svartemaljert keiserlig dobbeltørn, som i nebbene holder et kjede med ordenens motto: «VIRIBUS UNITIS» (med forente krefter). Kjedet henger ned fra nebbene slik at mottoet kommer fram under midtmedaljongen i korset, over korsets nedre arm. Korset er opphengt i båndet i en keiserkrone. Ved tildeling for militære fortjenester ble ordenstegnet utstyrt med korslagte sverd, plassert mellom korset og kronen. Ordenstegnene for de forskjellige gradene er like, bortsett fra i størrelse og ved at de er opphengt i bånd med forskjellig utforming.

Ordensstjernen er i sølv og har grupper av åtte tagger. Stjernen har ordenstegnet med keiserkronen i midten.

Ordensbåndet er rødt. Ved tildeling for militær innsats i krigstid hadde ordensbåndet hvite kantstriper og smale hvite striper i midten av det røde.

Tildeling rediger

Frans Josef-ordenen ble tildelt for allmennyttige fortjenester uten hensyn til sosial status eller religiøs tilhørighet. Den kunne tildeles keiserlige undersåtter, så vel som utlendinger. Utnevnelse til ordenen medførte ikke opphøyelse i adelsstanden, slik andre østerrikske ordener kunne. Dette gjorde Frans Josef-ordenen til keiserrikets mest utbredte fortjenstorden. Frans Josef-ordenen ble også benyttet i diplomatisk sammenheng.

Norske innehavere rediger

Frans Josef-ordenen ble også tildelt nordmenn, blant dem Fridtjof Nansen.

Kilder rediger

  • Peter Diem: Die Symbole Österreichs. Zeit und Gesichte in Zeichen, Wien: Krenmayr & Scheriau, 1995, s. 218
  • «Empire of Austria» i Robert Werlich: Orders and decorations of all nations. Ancient and modern, civil and military, 2. utgave, Washington DC: Quaker Press, 1974, s. 50–51.