Zähringerløvens orden

Ordenstegn for Zähringerløvens orden

Zähringerløvens orden (tysk: Orden vom Zähringer Löwen) var en orden tildelt i det tyske Storhertugdømmet Baden. Ordenen ble innstiftet 22. januar 1809 av storhertug Karl Ludvig Fredrik til belønning av trofast innsats, enten denne var sivil eller militær. Ordenen ble innstiftet til minne om hertugene av Zähringen, hvis slekt storhertugen tilhørte. Zähringerløvens orden ble tildelt så lenge Baden var et monarki, det vil si inntil 1918.  

InndelingRediger

Zähringerløvens orden var opprinnelig inndelt i tre grader. Kommandørgraden ble i 1840 delt i to klasser, der 1. klasse var med bryststjerne og 2. klasse uten. I 1866 ble også riddergraden delt i to klasser. Etter dette besto Zähringerløvens orden av fem trinn:

  • Storkors
  • Kommandør av 1. klasse
  • Kommandør av 2. klasse
  • Ridder av 1. klasse
  • Ridder av 2. klasse

InsignierRediger

Ordenstegnet for Zähringerløvens orden består av et grønnemaljert kors med spenner i korsvinklene. Midtmedaljongen bærer et bilde av ruinen av Zähringer-slektens stamborg i flerfarget emalje. Baksiden bærer en løve på rød grunn. Løven ga ordenen navn. Ordenens motto, «FÜR EHRE UND WAHRHEIT» (for ære og sannhet), var plassert i omskrift rundt midtmedaljongen. For de lavere grader var innskriften plassert på baksiden, rundt løven, mens ordensstjernen for høyere grader hadde omskriften på forsiden, rundt midtmedaljongen med tårnet. Ordensbåndet er grønt med smale striper i guloransje ved kantene.

Fra 1866 kunne ordenen tildeles med sverd for militær fortjeneste. I 1815 ble det tilføyd eikeblad med bokstaven L, som et tilleggstegn. Bokstaven falt bort i 1866.  

TildelingRediger

Zähringerløvens orden ble tildelt innbyggere av Baden og også utlendinger, blant annet i diplomatisk sammenheng.

Norske innehavereRediger

Også nordmenn ble tildelt Zähringerløvens orden. Thorvald Christian Christensen ble utnevnt til kommandør av 2. klasse. Diplomaten Fritz Wedel Jarlsberg var ridder av 1. klasse, mens Ove Gude var ridder av 2. klasse. Christian Tønsberg ble også tildelt Zähringerløvens orden.

LitteraturRediger

  • Henning Volle: Die Sammlung des Wehrgeschichtlichen Museums im Schloss Rastatt; 1 Orden und Ehrenzeichen, Freiburg im Breisgau, 1977.
  • «Ordre du Lion de Zähringen», Honneur & Gloire. Les trésors de la collection Spada, Paris: Musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, 2008, s. 246–247.