Revolutionary United Front

Revolutionary United Front (RUF; «Revolusjonær forent front») var en sierraleonsk opprørsgruppe og én av hovedaktørene i borgerkrigen i Sierra Leone. Den blodige borgerkrigen varte i 11 år, 1991 til 2002. Det er anslått at RUF tok livet av flere hundre tusen mennesker i denne perioden. RUF var kjent for stor brutalitet og for å ofte angripe landsbyer, drepe landsbyboerne eller amputere hendene deres, samt kidnappe barn for bruk som barnesoldater. De tre gjenlevende øverste lederne, Issa Sesay, Morris Kallon og Augustine Gbao, ble i februar 2009 dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Revolutionary United Front Partiet sitt flagg

Historie rediger

RUF ble opprettet i 1988 av Foday Sankoh og hadde som formål å styrte den daværende korrupte regjeringen. På grunn av både regjeringen og stor fattigdom, var opprøret populært blant folket i Sierra Leone. Nabolandet Liberia støttet også RUF sin kamp.

Konfliktdiamanter rediger

Utdypende artikkel: Bloddiamanter

Under borgerkrigen sikret RUF seg kontrollen over diamantforekomstene i landet. Disse diamantene ble solgt til andre land (blant annet til Liberia) og på denne måten kunne RUF finansiere opprøret og kjøpe våpen, blant annet fra tidligere sovjetrepublikker og fra kriminelle organisasjoner.

Brutalitet rediger

RUF ble også kjent for sin brutalitet; de kunne blant annet kjøre inn i en landsby hvor de kunne drepe landsbybeboere, amputere hendene deres, ta beboere til fange og sette dem i arbeid med å utvinne diamanter og kidnappe barn og trene dem opp til barnesoldater. Etterhvert fikk RUF kontroll over størstedelen av landet, men regjeringen leide inn sørafrikanske leiesoldater som drev dem tilbake igjen til små enklaver. Da sørafrikanerne hadde fått sin betaling drog de sin vei, og da ekspanderte RUF og deres allierte på nytt.

Beseiring av RUF rediger

RUF ble tilslutt beseiret av ECOMOG-styrken ledet av Nigeria. Kamper brøt senere ut på nytt, men RUF ble da nedkjempet av FNs fredsbevarende styrker som da var stasjonert i landet.

Etter borgerkrigen rediger

RUF utviklet seg i 2002 til et demokratisk parti, kalt Revolutionary United Front Party (RUFP). Partiet opphørte å eksistere i 2007, da det slo seg sammen med det liberalistiske partiet All People's Congress.