Revmatisk feber

Revmatisk feber er en betennelsesreaksjon som følger en infeksjon med Gruppe A-streptokokker. Sykdommen utvikles to til tre uker etter en streptokokk-halsbetennelse og kan slå seg ned på hjertet, ledd, huden, eller hjernen. Den rammer vanligvis barn mellom 5 og 15 år og er en av hovedårsakene for at halsbetennelser med streptokokker skal behandles med penicillin eller andre antibiotika. Omtrent 0,1 – 3 prosent av pasienter med en ubehandlet streptokokk-halsbetennelse blir angrepet, avhengig av halsbetennelsens alvorlighet.

ÅrsakRediger

Antistoffer dannet mot Gruppe A-streptokokkene angriper i noen tilfeller pasentens eget vev. Dette er en hypersensitivitetsreaksjon av type II (antistoffmediert). Det er usikkert hva som avgjører hvilket organ som blir rammet.

Sykdommer som følge av revmatiskfeberRediger

Glomerulonefritt etter streptokokkinfeksjon har en lignende sykdomsmekanisme, men regnes ikke som en følge av revmatisk feber.