Revisortilsynet

Revisortilsynet er en dansk tilsynsvirksomhet etablert i 2003 i henhold til kapittel 9 i Lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer.

Det er Revisortilsynets oppgave å foreta kvalitetskontroll av statsautoriserte og registrerte revisorer og revisjonsvirksomheter, samt å utarbeide retningslinjer for gjennomførelse av denne kvalitetskontroll og dertil knyttet innrapportering.

Revisionstilsynet ble etablert i forbindelse med den generelle internasjonale skjerpelse av tilsynskravene til revisjonsvirksomheter i kjølvannet av den amerikanske Enron-skandalen, hvor energigiganten Enron Corporations revisorer viste seg å ha medvirket til systematisk regnskapsmessig svindel.

Revisortilsynet består av ni medlemmer som utpekes av Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsens administrasjon fungerer som sekretariat og administrasjon for Revisortilsynet.

Revisortilsynet utarbeider en årlig redegjørelse over den utførte kvalitetskontroll, og det utsteder likeledes retningslinjer til gjennomførelse av kvalitetskontrollen.

Revisortilsynet er utelukkende en tilsynsvirksomhet og kvalitetskontroll, hvorimot klager over revisorer og deres arbeide skal innberettes til Revisornævnet.

Eksterne lenkerRediger