Returtjeneste

selgere eller produsenter som tar mot produkter på slutten av deres levetid

En returtjeneste eller et retursystem er et system for tilbakelevering av brukt utstyr, og er en viktig kanal for innsamling av avfall (særlig for elektronikkavfall) utenom kommunal avfallshåndtering. Tanken bak returtjenester er at produsenter eller selgere forplikter seg tik å ta mot produkter som er på slutten av sin levetid.[1] Retur av avfall har som mål å redusere virksomheter sin miljøpåvirkning på jorden og øke effektiviteten og redusere kostnadene for forretningsmodellene.[2] Det finnes lovverk rundt en rekke returtjenester, inkludert emballasje, batterier, biler og elektronikk,[3] og det er økonomisk verdi som kan hentes ut fra resirkulering eller nyproduksjon fra slike produkter.[4] Returtjenester bidrar også til å avlaste kommunene sine kostnader ved avfallshåndtering og kapasiteten på deponier.[1] Selv om retursystemer er lovpålagt i enkelte bransjer deltar også mange frivillig.[1]

Eksempel på en gjenvunnet blekkpatron.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Linton, Ian. «What Is a Take-Back Agreement?». Besøkt 1. desember 2019. 
  2. ^ «Take-back program». Besøkt 1. desember 2019. 
  3. ^ Toffel, Michael W. «Extending Producer Responsibility: An Evaluation Framework for Product TakeBack Policies» (PDF). Besøkt 1. desember 2019. 
  4. ^ Hasan, Rejaul. «E-Waste: Product Take-Back Legislation and Its Impact». Besøkt 6. desember 2019.