Retrospektiv

Retrospeksjon betyr å se seg bakover. I billedkunstens verden vil en retrospektiv utstilling være en utstilling der en arrangør, ofte et museum eller et galleri forsøker å få stilt ut representative verker fra alle kunstnerens livs- og utviklingsfaser.

Innenfor litteraturen er retrospektiv teknikk er et vanlig forfatterteknisk grep, som også kan benyttes i teater og film, ved at leseren eller tilskueren glimtvis får bakgrunnen for historien som utspiller seg. Historien fortelles da på flere tidsplan. Publikum får innblikk i historien bak handlingen gjennom samtaler mellom personer eller andre innslag.