Et retronym er en neologisme laget for en gjenstand eller et fenomen som det allerede finnes et ord for, men hvor det eksisterende ordet har en ny betydning eller ikke lenger er entydig. Mange retronymer kommer som et resultat av teknologiske fremskritt. Noen retronymer er

Ei analog vekkerklokke.

Tankeløs bruk av retronymer kan være avslørende. En moderne film eller fortelling, der handlingen er lagt til mellomkrigstiden, kan ikke referere til første verdenskrig ved nettopp å bruke begrepet første verdenskrig.

Ordet retronym er selv en neologisme funnet opp av Frank Mankiewicz og gjort populært av William Safire i 1980 i The New York Times.[trenger referanse] Den første ordboken av betydning som hadde retronym som oppslagsord var American Heritage Dictionary i 2003.[trenger referanse] Ordet retronym har en viss utbredelse i norsk, men ordet finnes foreløpig ikke i noen ordbok for det norske språket.