Retikkel (lat:reticule) betyr nett og er siktepunktet for optiske sikter.

Forskjellige retikler

Retikkel er «strekene» du ser inne i et kikkertsikte eller annen optikk der du trenger å måle eller sentrere. Ordet passer, siden retikkel tradisjonelt er akkurat et knutepunkt er i et nett; et kors.

Retikkel kan være et kors, et rødt punkt, et kors med et rødt punkt, et kors med tykke streker ytterst og tynnere innerst, et kors med tykke streker ytterst og tynnere innerst og et rødt punkt i midten. Det kan også være en gradert skala som viser høyder og bredder.

En kikkert har vanligvis ingen retikkel, men den kan ha det hvis det ligger målefunksjoner i den. Et kikkertsikte vil alltid ha en retikkel.

Forskjellige retikler har forskjellige navn, for å skille dem ifra hverandre.

Avhengig av kikkertens oppbygning kan et retikkel være plassert i første billedplan (FFP, engelsk for First Focal Plane, såkalt medforstørrende) eller andre billedplan (SFP, engelsk for Second Focal Plane).

Eksterne lenkerRediger

Zeiss – Retikkelvelger