Hypokapni er en tilstand med for liten mengde karbondioksid (CO2) i blodet,[1] objektivt målt ved en blodgassanalyse. Respiratorisk alkalose oppstår oppstår når pH>7,45 og PaCO2 <4,7 kPa. Hypokapni motvirker vasodilatasjon (utvidelse avblodårene) og er det motsatte av hyperkapni. Tilstanden kan i noen tilfeller være ønskelig, for eksempel under oksygenbehandling av personer med klasehodepine.

Referanser rediger

  1. ^ Skjønsberg, Ole Henning. (2009, 13. februar). Hypokapni. I Store medisinske leksikon. Hentet 21. oktober 2018 fra https://sml.snl.no/hypokapni.