Residiv (fra latin: at noe kommer tilbake) er en medisinsk betegnelse på at en sykdom kommer tilbake hos en pasient. Dette kan dreie seg både om infeksiøse sykdommer, hvor det infeksiøse agens blir værende latent i kroppen for så å aktiveres med jevne mellomrom (eks. tuberkulose, herpesvirusinfeksjoner), eller det kan dreie seg om kreft hvor pasienten har fått behandling og er antatt frisk, men hvor kreftceller stadig finnes i kroppen og forårsaker flere svulster. Det kan også gjelde en revmatisk sykdom som kan være lenge i en rolig fase, for deretter å få en forverring.

I geologi kan det bety en rest hvor mesteparten er borte, for eksempel en liten forrevet topp hvor resten av landskapet er jevnet ut av isen.