Reserve Bank of Australia

Reserve Bank of Australia er sentralbanken i Australia.

Reserve Bank of Australias hovedkvarter, i Sydney

HistorieRediger

Banken har sine røtter tilbake til 1911, da Commonwealth Bank of Australia ble etablert. Loven som etablerte denne banken, Commonwealth Bank Act, ga banken kun rettigheter som en forretnings- og sparebank, den hadde ikke sentralbankoppgaver fra starten av, og hadde ikke rettigheter til å utstede valuta. Banken startet sin drift i 1912. Valuta ble i denne perioden utstedt av den australske avdelingen av Finansdepartementet til Samveldet av nasjoner. I 1920 ble imidlertid ansvaret for utstedelse av valuta overført til et Valutaråd (Notes Board), der banksjefen i Commonwealth Bank of Australia også var ex officio medlem av dette valutarådet. I 1924 fikk Commonwealth Bank Act et tillegg, som ga Commonwealth Bank of Australia ansvaret for utstedelse av valuta. Fram til 1945 utviklet banken seg og fikk underveis flere sentralbankoppgaver, først som et resultat av Den store depresjonen, men senere også som en styrt prosess. Banken fikk ansvaret for valuta, banknæringen og rentesettingen.

I 1945 ble både Commonwealth Bank Act og Banking Act revidert, og bankens ansvar for å administrere pengepolitikken og banknæringen ble formalisert.

Banken ble videreført til Reserve Bank of Australia i 1959, da Reserve Bank Act 1959 ble vedtatt. Banken fikk da et noe redusert ansvarsområde; kommersiell bankdrift ble skilt ut som en egen bank, denne fikk navnet Commonwealth Banking Corporation, men sentralbanken fikk det nye navnet, Reserve Bank of Australia.

Tidligere sentralbanksjef Bernie Fraser uttalte og tallfestet i 1993 sentralbankens mål om prisstabilitet til å være en stabil inflasjon på 2-3% p.a. Da Ian J. Macfarlane var utpekt til Frasers etterkommer, i august 1996, utga han sammen med finansminister Peter Costello en felles uttalelse, Statement on the Conduct of Monetary Policy. Denne oppsummerte og klargjorde rollefordelingen og ansvarsfordelingen mellom sentralbanken og regjeringen. Den ga også regjeringen en formell bekreftelse på det inflasjonsstyringsmålet som inntil da hadde vært et mer uformelt styringsmål.

Også senere er det utgitt tilsvarende redegjørelser. I 2007 ga sentralbanksjef Glenn Stevens og finansminister Wayne Swan ut en felles Statement on the Conduct of Monetary Policy. Denne endret ikke sentralbankens målsettinger, men presiserte bankens uavhengighet, og beskrev krav til innsyn og kommunikasjon. I 2010 ble det utgitt et Statement on the Conduct of Monetary Policy, som behandler sentralbankens målsetting om inflasjonsstyring («financial stability»).

MålsettingerRediger

Sentralbanken har 3 uttalte styringsmål i sin pengepolitikk:

  • stabilitet i Australias valuta
  • bidra til full sysselsetting
  • bidra til økonomisk vekst og velstand for Australias befolkning

Disse tre målene har fått sitt praktiske uttrykk i å styre etter ett styringsmål; en stabil inflasjon på 2-3% p.a.

SentralbanksjefRediger

Sentralbanksjef pr mars 2018 er Philip Lowe.[1] Han overtok etter Glenn Stevens 18. september 2016, og var visesentralbanksjef før han ble utnevnt til sentralbanksjef. Med seg som visesentralbanksjef har han Guy Debelle, som overtok etter Philip Lowe da Lowe ble sentralbanksjef.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ RBA - Members of the Reserve Bank Board, besøkt 19. mars 2018.
  2. ^ RBA - Guy Debelle, besøkt 11. april 2017.

Eksterne lenkerRediger