Republikken Polens grunnlov

Republikken Polens grunnlov ble vedtatt i 1997, som Polens første postkommunistiske forfatning. Den erstattet den kommunistiske grunnloven med midlertidige endringer som hadde trådt i kraft i 1992 for å avvikle det kommunistiske styret. Den nye grunnloven ble vedtatt av nasjonalforsamlingen 2. april 1997 og godkjent ved folkeavstemning 25. mai samme år. Den trådte i kraft 17. oktober 1997.

Den nye grunnloven styrket regjeringen. Sejm kan avsette regjeringen og statsministeren, men bare dersom den samtidig klarer å stable en ny regjering på beina (konstruktiv mistillit), slik som i Tyskland. Polen har en grunnlovsdomstol. Domstolen kan oppheve vedtak i Sejm dersom de mener at vedtak er i strid med grunnloven eller visse internasjonale traktater.

Den nasjonalkonservative høyresiden har krevd endring av 1997-grunnloven. Kravet har vært en fjerde republikk der alle restene etter kompromisset mellom kommunistregimet og opposisjonen fra 1989 er fjernet. Et krav er forbud mot at folk med toppverv i kommuniststaten, samt personer som samarbeidet med sikkerhetstjenesten, skal kunne ha viktige stillinger.