Ren og rettferdig

salme

«Ren og rettferdig» (også kjent som «Den frigjortes sang») er en salme skrevet av Ole Brattekaas i 1895. Melodien er svensk folketone fra Norrland.[1]

Ren og rettferdig
TekstOle Brattekaas
SpråkNorsk
Publisert iNorsk salmebok 2013, Evangelietoner, Lovsyng Herren, Kristen Sang, Frelsesarmeens sangbok, Syng for Herren, Ære være Gud, Norsk Salmebok, Rop det ut, Nye salmer og sanger
Multimedia

Salmen handler om Jesu forsoningsverk, på bakgrunn av troens strid i det kristne livet.[2]

Brattekaas skrev salmen etter at hans bror druknet. Etter denne hendelsen begynte han å gruble over tilværelsens mening og etter hvert ble Brattekaas omvendt og begynte å skrive poesi. I den anledning skrev han blant annet «Ren og rettferdig» med en blyantstump på låveveggen, mens han arbeidet på gården. [3]

Originaltekst[4]
(Den frigjortes Sang)
Bokmål[5]
(Ren og rettferdig)
Bokmål[6]
(Revidert utgave 1979)
Nynorsk[7]
(Rein og rettferdig)
Engelsk[8]
(Cleansed And Forgiven)

Ren og retfærdig,
Himmelen værdig,
Er jeg i Verdens Frelsere nu;
Ordet forkynder,
At mine Synder,
Kommes nu aldrig mere ihu.
O, jeg er salig, og just fordi,
Sønnen har gjort mig virkelig fri,
Fri ifra Nøden
Dommen og Døden.
Amen. Halleluja!

Ren og rettferdig,
himmelen verdig
er jeg i verdens Frelser alt nu.
Ordet forkynner
at mine synder
kommer han aldri mere i hu.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri
fri ifra nøden,
dommen og døden,
amen, halleluja!

Ren og rettferdig,
Himmelen verdig
Er jeg i verdens Frelser alt her.
Ordet forkynner
at mine synder
Borte og glemt for evig nå er.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri!
Fri ifra nøden,
Dommen og døden,
Amen, Halleluja!

Rein og rettferdig,
himmelen verdig
er eg ved Kristi gjering og dug.
Ordet forkynner
at mine synder
kjem han slett ikkje meire i hug.
Å, eg er frelst og sæl nett av di
Kristus hev gjort meg retteleg fri.
Ikkje meir nomen!,
Fri ifrå domen!,
Amen, halleluja.

Cleansed, I'm forgiven,
Ready for heaven;
Jesus has covered all of my sin.
His word assures me.
Sin cannot hurt me.
He has forgiv'n me; I'm whole again.
Now I am saved and blessed for he —
My Lord has set me free — really free!
Free from all dying,
Judgment and sighing.
Amen! Hallelujah!

Længe jeg tænkte,
At Gud ei skjænkte
Naade til dem, der fattedes alt;
At jeg maa lide,
kjæmpe og stide.
Stod for mit Hjerte levende malt;
men i min Strid, min Jammer og Nød
Fandtes kun idel Afmagt og Død.
Lammet har vundet,
Blodet har rundet.
Amen. Halleluja!

Lenge jeg tenkte
Gud ikke skjenkte
nåde til meg, så fattig på alt
Å måtte lide,
kjempe og stride
stod for mitt hjerte levende malt.
Men i min strid, min bedring og flid,
fantes det bare avmakt og død
Lammet har vunnet,
blodet har runnet,
amen, halleluja!

Lenge jeg tenkte
Gud ikke skjenkte
nåde til den som sviktet totalt.
Å måtte lide,
Kjempe og stride
Sto for mitt hjerte levende malt.
Men all min kamp og bedring og flid
Førte til tvilt og avmakt og spil.
Men han har makten,
Sluttet er pakten!
Amen, Halleluja!

Lenge eg tenkte
Gud ikkje skjenkte
nåde ned i ein fattigmanns staup
Eg må nok lida,
kava og strida
trudde eg - med' på kne eg kraup.
Det vart so smått med betring og trott,
Livet var heller langt ifrå godt.
Lambet hev vunne,
blodet hev runnet,
Amen, halleluja!

I have been fearing
God would not hear me,
No longer pour his grace out to me.
Oh, I was fearful,
Struggling and tearful.
Pain filled my heart, and all I could see.
But in my strugles, efforts at life,
All I could find was death, pain and strife.
God's Lamb victorious
Shines bright and glorious,
Amen. Hallelujah!

O, hvilken Naade,
Udi al Vaade,
Kristus har kjøbt os, just som vi er;
Han maatte lide,
kjæmpe og stride,
Han maatte staa for Helvedes Hær.
Nu er vi frie, hør og giv agt:
Synden paa Verdens Frelser er lagt,
Gud har betonet,
Verden forsonet.
Amen. Halleluja!

Å hvilken nåde
midt i all våde:
Kristus har kjøpt oss just som vi er!
Han måtte lide,
kjempe og stride,
Han måtte stå mot helvedes hær.
Nu er vi frie – hør og gi akt:
Synden på verdens Frelser er lagt!
Gud nu forkynner
nåde for synder,
amen, halleluja!

Å, hvilken nåde
Midt i all våde:
Kristus har kjøpt oss slik som vi er!
Han måtte lide,
kjempe og stride,
Han måtte stå mot helvetes hær.
Nå er vi frie – hør og gi akt!
Synden på verdens Frelser er lagt!
Gud nå forkynner
Nåde for synder,
Amen, Halleluja!

Å, for ein nåde
midt i all våde:
Kristus hev løyst oss just som me er!
Han måtte lida
ofra og strida.
Siger han vann mot avgrunnens her.
No er me frie! – høyr og gjev akt!
Frie Guds born! hev Gudsordet sagt
Kristus vår gleda
vil me tilbeda.
Amen, halleluja!

Oh, what great bounty
God's love had found me
Christ has redeemed us, just as we are!
Though he was fearful,
Struggling and tearful
He fought the devil and won the war.
Now we are free — so listen again;
Lay on the Savior all of your sin!
God is proclaiming
Grace ha reclaimed me.
Amen! Hallelujah!

Publisert

rediger
 • Alt i Kristus : opbyggelige Taler (1900)
 • Evangelietoner (1979) som nummer 440
 • Fredshilsen : aandelige Sange (1901) som nummer 81
 • Norsk Salmebok (1984) som nummer 449 under temaet «Troens strid og seier»
 • Norsk salmebok 2013 som nummer 352 under temaet «Jesus, vår frelser»
 • Paa hjemveien : sangbog for Opbyggelse, foreninger og hjem (1906) som nummer 171 under temaet «Frelsens tilegnelse»
 • Rop det ut (1982) som nummer 326
 • Syng for Herren (1983) som nummer 284 under temaet «Forsoning og rettferdiggjørelse»
 • Ære være Gud (1987) som nummer 437 under temaet «Forsoning og rettferdiggjørelse»

Referanser

rediger
 1. ^ Norsk salmebok 2013. Stavanger: Eide. 2013. s. 443. ISBN 9788251407649. «M svensk folketone (Norrland)» 
 2. ^ Lundes sang- og salmeleksikon. Oslo: Lunde. 1997. s. 330. ISBN 8252044255. «Svært mye brukt salme om Jesu forsoningsverk, på bakgrunn av troens strid i det kristne livet» 
 3. ^ Kristen sang og musikk. Oslo: Runa. 1962. s. 306-308. 
 4. ^ Brattekaas, Ole (1900). Alt i Kristus. Drammen. s. 76. 
 5. ^ Norsk salmebok. Oslo: Verbum. 1985. s. 461. ISBN 8254302596. 
 6. ^ Evangelietoner. [Oslo]: Filadelfiaforl. 1979. s. 323-324. ISBN 8253404573. 
 7. ^ Askeland, Alv (1988). Kyrkjeljod. [Bergen]: Norsk bokreidingslag. s. 93-94. ISBN 8290186657. 
 8. ^ «Cleansed And Forgiven» (PDF). Mindekirken. 

Eksterne lenker

rediger