Relativ styrke

Relativ styrke innen sport viser til en utøvers maksimale muskelstyrke målt i en bestemt øvelse (ofte kalt 1RM) dividert med utøverens kroppsvekt. Ved å måle utøveres styrke etter kroppsvekt vil man ha et bede sammenligningsgrunnlag mellom utøvere av ulik kroppslig størrelse. Knebøy og benkpress er to styrkeøvelser som er gunstige å sammeligne gjennom relativ styrke.

Relativ styrke gjør seg mest gjeldende i idretter som setter krav til utøverens akselerasjon av egen kroppsmasse. En sprinter innen friidrett eller en skihopper er eksempler på utøvere fra idretter med store krav til relativ styrke.