Rekabitter

Rekabittene var ifølge Bibelen etterkommere av kenitten Rekab og hans sønn Jonadab, som hadde vært en embedsmann hos kong Jehu.

Jonadab hadde pålagt sine etterkommere at de ikke skulle drikke alkohol, bo i telt og ikke holde husdyr for å vise at de var utlendinger. Da profeten Jeremia traff på noen av dem, viste det seg at de holdt seg nøye til påbudet. (Jeremia k. 35) Derfor sies det at de i Guds øyne fortjente stor ros, i motsetning til israelittene, som hadde sviktet sin tilbedelse.

Noen muslimer hevder å være etterkommere av rekabittene.

Betegnelsen rekabitter ble også brukt om en religiøs orden som levde på en måte som lignet nasireerne, og som nevnes av Eusebius fra Emesa.

Betegnelsen har blitt brukt i den senere tid av noen avholdsbevegelser, som Independent Order of Rechabites, som ble grunnlagt i Storbritannia i 1835.