Reichspost

statlig tysk postvesen fra 1871 til 1945
«Deutsche Reichspost» ca 1925

Reichspost var det tysk-romerske rikes postorganisasjon. Organisasjonen ble grunnlagt i 1495 som Kaiserliche Reichspost og fikk navnet Deutsche Reichspost i samband med dannelsen av keiserriket Tyskland i 1871. Som en etterfølger til Deutsche Reichspost ble Deutsche Bundespost dannet i 1947. Siden 1995 har foretaket blitt børsnotert og heter Deutsche Post.

Kaiserliche ReichspostRediger

 
«Kaiserliches Postamt» ca 1900.

Kaiserliche Reichspost var den første overregionale postorganisasjon innen det tysk-romerske rike. Reichspost ble grunnlagt i 1495 og stod under keiser Rudolf IIs beskyttelse. Organisasjonen ble etter 1650 drevet av medlemmer av familien Thurn und Taxis. Frem til 1701 lå hovedkontoret i Brussel, deretter i Frankfurt og fra 1748 i Regensburg. I og med oppløsningen av det tysk-romerske riket ved keiser Frans II i 1806 ble punktum også satt for Kaiserliche Reichspost. Mellom 1806 og 1871 fantes det ingen overregional post lenger men postvesenet ble drevet av de forskjellige tyske delstatene.

Deutsche ReichspostRediger

Deutsche Reichspost ble opprettet som et statlig monopol den 12. mai1871 ved navneendring av Norddeutsche Post. Det offisielle navn var Kaiserliche Post und Telegraphenverwaltung. Den første generalpostdirektøren var Heinrich von Stephan. Rettsmonopolet gjaldt området som tilsvarte Det nordtyske forbunds geografiske utstrekning samt det annekterte Elsass-Lothringen. Fra 1. januar 1902 hørte også Baden til Deutsche Reichspost og den 1. april 1902 tilkom også Württemberg. Delstaten Bayern stilte seg utenfor og tilsluttet seg først i 1920. Württemberg beholdt en viss selvstendighet og blant annet rett til å utstede egne frimerker frem til 1920. År 1909 begynte postens bankvirksomhet med innføringen av postsjekk. Reichspostamt hadde sitt sete i Berlin.

Da Weimarrepublikken ble utropt i 1919 ble Reichspostamt omgjort til Reichspostministerium og en enhetlig, riksomfattende tysk post og telegraforganisasjon ble dannet. På 1920- og 1930-tallene ble Reichsposts tjenester utvidet med blant annet telefon-, radio- og fjernsynsoverføringer. Fra og med år 1935 hørte Saarlands og 1938 også Østerrikes postorganisasjoner til Reichspost. Under andre verdenskrig tok Reichspost seg av posttrafikken i de av Nazityskland annekterte områder som deler av Polen, Reichsgau Wartheland og Reichsgau Danzig-Westpreussen ved Deutsche Post Osten. I de okkuperte områdene var det også en tysk postorganisasjon, Deutsche Dienstpost, ved siden av de innenlandske postverkene. Postvesenet ved de militære enheter utenfor rikspostens og tjenestepostens virkeområder ble ivaretatt av den militære feltposten.

PersonalstrukturRediger

 
Frimärke med kvinnelig brevombærer, 1944.
 
Mobilt feltpostkontor i etappeområdet bemannet av det tyske Røde Kors.
Lønnsgrad etter Reichsbesoldungsordnung Tjenstebetegnelser i Deutsche Reichspost Svensk motsvarighet
A11 Postbote Brevbärare
A10b Postschaffner
Oberpostschaffner
Postiljon
A10a Postbetriebsassistent Förste postiljon
A9 Postbetriebswart Överpostiljon
A8a Postassistent Postexpeditör
A7a Postsekretär
Postverwalter
Förste postexpeditör
Stationsmästare 6 kl
A5b Oberpostsekretär
Oberpostverwalter
Överpostexpeditör
Stationsmästare 5 kl
diätenordnung - apl. Postinspektor Postassistent
A4c2 Postinspektor
Postmeister
Förste postassistent
Postmästare 4 kl
A4b1 Oberpostinspektor
Oberpostmeister
Kontrollör
Postmästare 3 kl
A3b Postamtmann Förste kontrollör
Postmästare 2 kl
A2d Oberpostamtmann
Amtsrat
Överkontrollör
Postmästare 1B kl
A2c2 Postrat Postmästare 1A kl
A2b Oberpostrat Överpostmästare
A1b Oberpostdirektor Postdirektör
A1a Ministerialrat Avdelningschef
B8 Reichspostdirektionspräsident -
B7a Ministerialdirigent Överdirektör
B5 Ministerialdirektor Generaldirektör
B3a Staatssekretär Statssekreterare
B1 Reichspostminister Kommunikationsminister

Deutsche Bundespost og Deutsche Post AGRediger

Etter andre verdenskrig sørget Deutsche Reichspost til å begynne med post- og teletrafikken under oppsyn av de allierte okkupasjonsmakter. I Vest-Tyskland dannet man i 1947 Deutsche Post, som i 1950 fikk det nye navn Deutsche Bundespost, respektive Deutsche Post (DDR) i Øst-Tyskland.

Deutsche Post AG er et post- og transportkonsern med hovedkontor i Bonn. Selskapet ble dannet i 1995 da den tyske staten delte opp postverket, Deutsche Bundespost, i tre forskjellige selskaper: Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG og Deutsche Postbank AG.

Ekterne lenkerRediger

(en) Kategori:Reichspost – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons