Reguleringsrådet

Reguleringsrådet er et rådgivende organ for Fiskeri- og kystdepartementet for fastsettelse av de årlige reguleringsforskriftene for fisket.

Etter at Norge har ført forhandlinger med andre land, og det er klart hvilke kvantum Norge disponerer av de enkelte fiskeslag, skal det fastsettes bestemmelser om hvordan fisket på de norske kvotene skal gjennomføres. Fiskeridirektoratet fremmer da forslag overfor Reguleringsrådet om hvordan de norske kvotene skal fordeles på norske fiskere og hvordan fisket skal utøves.

På bakgrunn av behandlingen i Reguleringsrådet fremmer Fiskeridirektoratet forslag til regulering av fisket overfor Fiskeri- og kystdepartementet, som fastsetter de ulike reguleringsforskriftene.

SammensetningRediger

Reguleringsrådet har 16 medlemmer:

Reguleringsrådets medlemmer utnevnes av Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet har observatørstatus i Rådet.