Norges Kystfiskarlag

Norges Kystfiskarlag er en fagorganisasjon for norske kystfiskere. Laget organiserer både eiere av fartøy og mannskap på disse. Kystfiskerlaget har hovedkontor på Ramberg i Lofoten. Organisasjonens hovedmålsetting er å «ivareta den tradisjonelle alminnelige kystfisker med passive redskaper».

Norges kystfiskarlag samarbeider med kystfiskerorganisasjoner i andre land gjennom Den nordatlantiske kystfiskeralliansen (ACFNA) og World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers (WFF)

Historikk

rediger

Norges Kystfiskarlag ble etablert i desember 1987 under navnet Kystfiskernes Forening. Bakgrunnen for etableringen var misnøye blant kystfiskerne over at den tradisjonelle kystflåten i stadig sterkere grad måtte gi tapt for den voksende havfiskeflåtens interesser. Dette gjaldt ikke minst internt i Norges Fiskarlag, der Fiskebåtredernes Forbund oppnådde en stadig sterkere posisjon. Målet var å danne en motvekt til denne utviklingen, og etablere en egen gruppeorganisasjon for kystflåten i Norges Fiskarlag.

I 1990 brøt Kystfiskernes Forening med Norges Fiskarlag, etter at landsmøtet i Fiskarlaget hadde avslått søknaden om å bli tatt opp som en egen gruppeorganisasjon, og den nye organisasjonen tok navnet Norges Kystfiskarlag.

Eksterne lenker

rediger