Per Albin Hanssons tredje regjering

(Omdirigert fra «Regjeringen Hansson III»)

Per Albin Hanssons tredje regjering, eller Samlingsregjeringen, tiltrådte 13. desember 1939 og satt fram til den 31. juli 1945.

Den nyutnevnte regjeringen samlet ved Stockholms slott i desember 1939: Fra venstre: Bagge, Andersson, Bergquist, Möller, Westman, Quensel, Günther, Domö, statsminister Hansson, Wigforss, Sköld, Pehrsson-Bramstorp, Eriksson.

Samlingsregeringen bestod av representanter for Socialdemokraterna, Bondeförbundet, Folkpartiet og Högerpartiet. Den kom til som et resultat av det sovjetiske angrepet på Finland i vinterkrigen.

I regjeringserklæringen het det at regjeringens mål var å legge de innenrikspolitiske stridsspørsmålene til siden. Ettersom regjeringen bestod av fire partiledere ble mye makt overført fra riksdagen. Riksdagen hadde også forsynt regjeringen med ekstra fullmakter som en følge av krigen.

I praksis godkjente riksdagen beslutninger først i etterkant. Sveriges kommunistiska parti var ikke med i regjeringen, og heller ikke representert i utenrikskomiteen.

Forgjenger:
 Regjeringen Hansson II 
Sveriges regjering
Etterfølger:
 Regjeringen Hansson IV