Refektorium er spiserommet i klosteret. Her inntar en måltidene.

Fra Angelicos nattverdsbilde fra San Marcoklosteret i Firenze

I renessansen var det vanlig med freskomaleri på den ene kortveggen i rommet. Mest kjent er Leonardo da Vincis bilde Nattverden som er laget i et refektorium. På kortveggen imot var det vanlig at ledelsen i klosteret satt og spiste, mens nonner eller munker satt på langsidene. Måltidene ble inntatt i stillhet mens en av munkene eller nonnene leste fra skriften. Det hente at bordduk og dekketøy var likt det som var malt på bildet, og slik skapte en illusjonen av at klosterets medlemmer symbolsk inntok måltidene sammen med Jesus Kristus og disiplene.