Realistavisen QED

Realistavisen QED er avis for studentene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

Avisen ble startet i 1995 som en søsterorganisasjon til Bergen Realistforening, RF. Etter at RF mistet deler av sin realfagstilknytning, bestemte redaksjonen seg for å fortsette som en fakultetsavis for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen, men delte fortsatt maskoten Hans Majestet Capra Hircus Capra Caprarum og generalforsamling, GF, som de høyeste autoriteter i organisasjonene. I tillegg har QED en gurugruppe som er de eneste som kan overstyre de beslutninger redaktøren tar.

Høsten 2008 ble den frigjort fra RFs generalforsamling og er nå uavhengig.

Avisen har vært ute av trykk siden ca 2010. Matnatprat er fakultetets nye studentavis.