Realisme (erkjennelsesteori)

Realisme er den epistemologiske posisjonen at våre sanser og erkjennelser inneholder informasjon om virkeligheten. Ifølge den naive realismen er virkeligheten nøyaktig slik vi oppfatter den. Mer utbredt er den kritiske realismen som er enig i at sansene kan fortelle oss noe om verden og dens beskaffenhet, men som mener at man ikke alltid kan stole på at sansene våre gjengir virkeligheten korrekt.

Eksempler på det sistnevnte er optiske bedrag, som bl.a. vitenskapsfilosofen Norwood Russell Hanson har påpekt.

En epistemologisk skole som prøver å forklare hvorfor sansene våre ikke nødvendigvis gjenspeiler realiteten, er den evolusjonære erkjennelsesteorien.

Autoritetsdata