Ravnefjellet

fjell i Bergen kommune

Ravnefjellet er et lite fjell som ligger nordvest for Løvstakken ved Melkeplassen og Riplegården på Laksevåg i Bergen.

Deltakerne på «7-fjellsturen» går opp Ravnefjellet som en del av oppstigningen til Løvstakken. Stien som benyttes starter ved en trapp opp i terrenget fra Øvre Riplegården. Stien til toppen av Ravnefjellet har i hovedsak moderat stigning, men enkelte steder er det usikret og bratt terreng ned mot Øvre Riplegården. Den nye turveien Løvstien som går fra Melkeplassen til Langeskogen starter i Øvre Riplegården ved foten av Ravnefjellet. Fjellpartiet fortsetter sørover og ender over skytebanen i Krohnegården, ved overgangen til Løvstakkhalsen som er oppstigningen fra nordvest mot toppen av Løvstakken.