Ratvolden

Ratvolden er en gård i Rugldalen, ca. 20 km nord for Røros ved fylkesvei 30. Eiendommen ligger på vestsiden av Ruglsjøen. Den er kjent som et kunstnerhjem ettersom forfatteren Johan Falkberget (1879–1967) bygde gården i 1922 og bodde her i årene 19221967. Gården er i dag museum.

Ratvolden i Rugeldalen

Da Falkberget i 1922 vendte hjem, hadde han siden 1906 bodd flere steder i Norge, lengst i Oslo. Gården lå dengang i Glåmos kommune, og Falkberget engasjerte seg i politikken og var varaordfører fra 1926. Johan og Anna Marie Falkbergets tre barn var født fra 1900 til 1905, og hadde således ikke sin barndom på Ratvolden.

På tunet på gården står gruveklokka fra Mugg-gruva som et apropos til gruvearbeidertematikken i Falkbergets liv og forfatterskap. Falkberget kjøpte klokka da gruven ble nedlagt.

Familiens liv på Ratvolden er skildret det andre bindet av datteren Aasta Falkberget biografi over foreldrene I Trondalen og på Ratvolden (1974).

Gården eies siden 1988 av Røros kommune, og består både av Falkberget, eller Trondalen som var dikterens fødested, og Ratvolden, gnr. 7, bnr. 1 og 2. Hovedhuset på Falkberget er i privat eie. Totalt areal på eiendommen er ca. 1250 dekar, vesentlig utmark. Etter at kommunen tok over eiendommen er det gjort et omfattende restaureringsarbeid på bygningene, og gjennom et stort registreringsprosjekt er det registrert 19 000 gjenstander fra gården.

Huset er tilgjengelig for publikum i juli-august.

Se ogsåRediger

Litteratur og andre kilderRediger