Rankineprosess

Rankineprosessen er en termodynamisk prosess som konverterer varme til arbeid. Varmen overføres utvendig til et lukket kretsløp, der arbeidsmediet vanligvis er vann. Denne prosessen produserer omtrent 80% av all elektrisk kraft i verden, f. eks fra solfangere, biomasse, geotermisk energi, kull og kjernefysiske kraftverk. Den er oppkalt etter den skotske vitenskapsmannen William John Macquorn Rankine.

Oversikt over de fire trinnene i Rankineprosessen