Randstatene

Randstatene er en betegnelse for Russlands naboland, især Estland, Latvia og Litauen, altså de baltiske stater.[1] Den var særlig i bruk fra disse landene vant selvstendighet i kjølvannet av den russiske revolusjon, og ble beliggende ved Sovjet-Russlands vestlige yttergrense, og i tiden fram til andre verdenskrig. Finland kan også inngå i betegnelsen. I videre forstand kan begrepet også omfatte andre av Russlands naboland, som Polen.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Land i Europa, Oslo:Faktum, 1995, s. 131.
  2. ^ Øyvind Østerud: Nasjonenes selvbestemmelsesrett. Søkelys på en politisk doktrine, Oslo: Universitetsforlaget, 1984, s. 89–90.