Rampjaar (katastrofeåret) er betegnelsen på året 1672 i Nederland. Etter utbruddet av den fransk-nederlandske krigen og tredje anglo-nederlandske krig ble De forente Nederlandene angrepet av England, Frankrike og kurfyrste Bernhard von Galen, erkebiskop av Münster og Maximilian Heinrich av Bayern, erkebiskop av Köln. Invasjonsstyrkene beseiret ganske snart den nederlandske statshæren og erobret en stor del av republikken.

Som et resultat av dette fikk de resterende byene i kystprovinsene i Holland, Zeeland og Friesland panikk og ledelsen av byene ble overtatt av Oranjepartiet, som var i opposisjon til raadspensionaris Johan de Witts republikanske regime. Dette innebar slutten på den første stattholderfrie perioden i nederlandsk historie.

I Nederland har man et ordtak som beskriver året 1672 med ordene: «Het volk was redeloos, de regering radeloos, en het land reddeloos.» Oversatt: «Folket var rådvilt, regjeringen desperat og landet redningsløst.»