Radiostille nøytronstjerner

Radiostille nøytronstjerner er nøytronstjerner som ikke sender eller slipper ut radiostråling som de fleste nøytronstjernene. De fleste nøytronstjernene er pulsarer, og sender ut radiostråling.

Kvarkstjerner er en type nøytronstjerner som i teorien dannes gjennom frigjøring av kvarker. Denne type nøytronstjerner kan være radiostille nøytronstjerner ifølge noen teorier.

Noen radiostille nøytronstjerner kan være pulsarer, men vil ikke pulsere i vår retning. De vil avgi pulser fra sine magnetiske poler. Når de magnetiske polene ikke ligger på rotasjonsaksen, og krysser linjen av synet til observatøren, kan en oppdage radiostråling nær nøytronstjernens magnetiske poler. På grunn av nøytronstjernens rotasjon ser det ut som den pulserer, kalt «fyreffekten» («Lighthouse effect»).