Radioaktivt stoff

Et radioaktivt stoff er en isotop (variant) av et grunnstoff, eller en kjemisk forbindelse inneholdende en eller flere isotoper av grunnstoffer, hvor atomkjernen er ustabil. Slike ustabile atomkjerner kan omdannes til nye atomkjerner med andre nukleontall (det vil si flere eller færre protoner og nøytroner i kjernen). I denne prosessen frigjøres energi i form av radioaktiv utstråling.

Eksempler på radioaktive grunnstoffer er:

14C karbon-14)

235U (uran-235)

236U (uran-236)