Radio City er en radiostasjon i Østfold fylke med konsesjon for å sende nisjeradio i kommunene Askim, Hobøl og Skiptvet.

Metro Radio AS som eide Radio City gikk konkurs i mai 2008 og konkursboet er nå kjøpt opp av det nystartede firmaet Radio City AS som eies av Lin-Tin Holding AS som er heleid av familien Leret.

I januar 2009 ble Radio City AS tildelt nisjeradiokonsesjon i område 01-06, da Kraftfestivalen Askim AS fikk medhold i sin klage hos Kultur og Kirkedepartementet og fikk allmennradiokonsesjonen og senderanleggeskonsesjonen i konsesjonsområdet.

Det fantes også en lokalradio i Oslo som sendte under navnet Radio City på 80-tallet. Stasjonen skiftet senere navn til Radio Oslo.