RS «Feie»

RS «Feie»
Klasse:  Eldre klasse
Konstruktør:  Colin Archer
Byggeår:  1893
Fartøyets egenskaper
Materiale: Tre
Lengde:  38 fot
Navigasjon og kommunikasjon
[1]
Statistikk
Satt inn i tjeneste:  1893
Tatt ut av tjeneste:  1905
Menneskeliv berget:  75
Fartøy berget:  14
Fartøy assistert:  197

RS 4 «Feie» er en tidligere redningsskøyte som ble satt i tjeneste i 1894 av Bergen Kreds i Redningsselskapet. Skøyta ble bygget ved Colin Archers båtbyggeri i Larvik etter en losbåttegning fra 1887 men han bygde den et par fot større, til 38 fot, ga den høyere fribord, større deplasement og større jernkjøl.

RS 3 «Tordenskjold», RS 2 «Langesund» og RS 4 «Feie» var alle 1-mastere beregnet på at losene skulle ha sikre båter og fungere som redningsskøyter, dvs. losredningsskøyter. Som alle de alle de andre redningsskøytene ble disse også bygget med synkefri innredning, dvs. vanntett garnering på innsiden av spantene og vanntett dørk.

RS 4 «Feie» ble bygget etter den 46 fot store 2-masteren RS 1 «Colin Archer» da det på det tidspunktet ikke var bestemt om losene skulle utgjøre redningsvesenet eller om man skulle ha de større skøytene bare til redning. Etter to års prøving ble RS 1 «Colin Archer» valgt som modell for videre bygging; les mer på siden om redningsskøyter.

«Feie» ble bemannet av losene i Korsfjorden som var pålagt å utføre redningsoppdrag ved behov. I 1894 overtok Redningsselskapet skøytene. De første årene tjenestegjorde «Feie» i området fra Utsira til Fedje. Senere ble den stasjonert i Lofoten og Finnmark. Frem til 1905 var «Feie» i tjeneste som redningsskøyte langs vestlandskysten og berget 75 personer fra «den visse død», 14 fartøyer fra totalforlis og ga assistanse til totalt 197 fartøy.

På 1930-tallet ble «Feie» tatt i bruk som fiskefartøy og deltok i de tradisjonelle fiskeriene nordpå i mange år. Den siste fiskeren som eide henne skal ha vært Wilhelm Tingvoll, Mortenhals i Malangen. Hvordan fartøyet så ut som fiskefartøy er uvisst.

Fra 1973 har «Feie» vært fritidsbåt. Først eid av Edvard Jensen og fra 1984 av Tore B. Langnes, begge bosatt i Troms. De forsøkte begge å tilbakeføre «Feie» til opprinnelig utseende. I 1993 ble fartøyet overtatt av Jon Ivar Rønnevik i Haugesund som forsøkte å gjøre «Feie» nøyaktig som den var da den var ny. Han rev blant annet ut lystbåtinnredningen.

RS 4 «Feie» er per dags dato eid av Bergen Seilskøyteklubb i Bergen, der den gjennomgår restaurering der man forsøker å tilbakeføre båten mest mulig til slik som den opprinnelig var bygget.

 Eksterne lenker Rediger

RS 4 Feie