Rørosseminaret

Rørosseminaret (engelsk: TAF International Celebration of Architecture) er en internasjonal arkitekturbiennale som arrangeres på Røros. Seminaret varer vanligvis i tre dager. Arrangør er Trondhjems arkitektforening (TAF).[1]

Deltagerne på 1996-seminaret

Seminarets engelske navn (oversatt: TAFs internasjonale feiring av arkitektur) er basert på at arrangørene allerede fra 1990 formulerte intensjonen med arrangementet som en feiring av god arkitektur. Rørosseminaret skulle være et sted der «arkitekter møtes, nyter god arkitektur og finner inspirasjon.»[2]

Det første Rørosseminaret ble arrangert i 1988, etter initiativ fra daværende formann i TAF: Lars Fasting.[3] Seminaret fikk støtte fra Utenriksdepartementet,[4] og Aga Khan Award for Architecture har samarbeidet med arrangørene siden 1990. Prisfondet foreslår foredragsholdere til seminaret, og TAFs medlemmer kommer med forslag til prisvinnere.[5]

I 2010 ble seminaret arrangert i et samarbeid mellom TAF og NTNU, og inngikk i universitetets 100-årsjubileumsfeiring.[6] Dette året ble noen av deltagerne forhindret fra å delta på seminaret, på grunn av luftfartsproblemene etter Eyjafjallajökulls vulkanutbrudd. Dette førte til at neste seminar, det trettende i rekken, ble arrangert allerede året etter, som del av TAFs markering av Arkitekturens år 2011.[7] De påfølgende seminarene følger samme system som tidligere, de arrangeres annethvert år, f.o.m. 2011.

Laquote.svgEt av de merkverdigste og mest spennende arkitekturseminarer i Norge finner sted på Røros hvert tredje[8] år. […] Det er befriende i utakt med hva som dominerer mediebildet i arkitekturverdenen, og kanskje nettopp derfor virkelig avantgardistisk.Raquote.svg

Ulf Grønvold.[9]

Rørosseminaret skiller seg fra de fleste andre arkitekturmøter og -konferanser, ved at arrangørene ikke inviterer internasjonalt kjente arkitekter som «trekkplaster», men bevisst inviterer kolleger fra «alle verdens utkanter»,[10] både geografisk og i forhold til arkitekters egen kunnskap om kollegers arbeid i resten av verden.[11] Forbrødringen mellom kolleger fra ulike deler av verden er like viktig som det rent faglige (se punkt 5 nedenfor).

Helt siden 1988 har dette vært viktige innholdselementer i seminaret:

 1. invitere arkitekter fra «periferien» som ikke var spesielt kjent eller publisert i den sentraleuropeiske tidsskriftverden.
 2. invitere praktiserende arkitekter som hadde etablert et eget sosialt relevant ståsted i sin egen kultur, og som var sterke og kompromissløse arkitektoniske formgivere.
 3. koble dem med klare stemmer fra vår egen kulturkrets.
 4. presentere unge, norske talenter
 5. Det uformelle sosiale og kollegiale samværet om kveldene og nettene skal være en like viktig del av dialogen som lysbildeforelesningene, og TAF ønsker derfor «positive» personer med sosiale antenner.[3]

Selv om fellesskap og glede vektlegges, er seminaret også et forum for kritisk søken etter morgendagens arkitektur, gjennom foredrag, debatt og oppsummering.[12] Det setter søkelys på forholdet mellom det lokale og det globale i arkitekturen.[13]

En av arrangørene, professor Hans Skotte, sa i 1998 dette om seminaret: «Vi er et kontaktsted mellom regionale strømninger i ulike land og verdensdeler, og er med på å gi det regionale aspektet i arkitekturen en egen, legitim plass».[14]

Siden Rørosseminaret første gang ble arrangert i 1988, har det utviklet seg til å bli blant de viktigste faglige begivenhetene i «den hjemlige profesjonens kursvirksomhet», ifølge redaksjonen i Arkitektnytt.[15]

ReferanserRediger

 1. ^ TAF på Norske arkitekters landsforbunds nettsted
 2. ^ N.N. (2006) «Rørosseminaret». I: Arkitektnytt, nr. 2, s. 39
 3. ^ a b Solberg, Helge (2008) «Arkitektene på Røros gjennom 20 år.» I: Rørosseminaret 20 år, s. 50–51
 4. ^ Lloyd, Michael (2008) «The Røros Seminar». I: Rørosseminaret 20 år, s. 36
 5. ^ Özkan, Suha (2008) «Aga Khan Award for Architecture». I: Rørosseminaret 20 år, s. 40
 6. ^ Carlsen (2010)
 7. ^ Hennissen, Grete K. (2011) «Trøndersk arkitekturdialog». I: Arkitektnytt, nr. 3, s. 6
 8. ^ Dette er feil. Seminaret er helt fra starten blitt arrangert hvert annet år
 9. ^ Grønvold, Ulf (1993) «Kalender 1992». I: Arkitektur i Norge, s. 9
 10. ^ Fra innledningen til jubileumsheftet Rørosseminaret 20 år
 11. ^ Skotte, Hans (2008) «Røros i verden». I: Rørosseminaret 20 år, s. 34
 12. ^ Sand (1994), s. 177
 13. ^ Carlsen (2006), s. 6
 14. ^ Johnsen (1998), s. 8
 15. ^ Carlsen (2008), s. 4

KilderRediger

 Etter at jeg hadde arbeidet i Afrika et par år på 1980-tallet, ble det helt klart for meg at «der ute» fantes det arkitektarbeider som fortjente førstesideoppslag i verdens arkitekturpresse like mye som arbeider av våre egne europeiske og nordamerikanske stjerner. Røros var således å forstå som en bitte liten talerstol for disse relativt ukjente stjernene. Stjerner var de fordi de kunne vise til arbeider med en følsomhet for lokale og sosiale vilkår som var verdsatt av brukerne og som samtidig sprang ut av et arkitekturspråk vi alle forsto 

Hans Skotte (2008) «Røros i verden». I: Rørosseminaret 20 år
 • Rørosseminaret 20 år. Jubileumshefte, også trykket i Arkitektur N nr. 2/2008
 • 1988-seminaret: Rørosseminaret 20 år
 • 1990-seminaret: Rygh, Per (1990) «Rørosseminaret 1990: Suksess for TAF». I: Arkitektnytt, nr. 9, s. 193
 • 1992-seminaret: Carlsen, Eli M. (1992) «Paradisisk på Røros». I: Arkitektnytt, nr. 8, s. 132
 • 1994-seminaret: Sand, Bente (1994) «Tre dager til ende». I: Arkitektnytt, nr. 10, s. 176–177
 • 1996-seminaret: Sand, Bente (1996) «Røros 1996». I: Arkitektnytt, nr. 9, s. 4–5
 • 1998-seminaret: Johnsen, Eileen G. (1998)«Ti år med arkitekturfeiring». I: Arkitektnytt, nr. 8, s. 8–9
 • 2000-seminaret: Elton, Lars (2000) «Revolusjonen på Røros» I: Arkitektnytt, nr. 10, s. 4
 • 2002-seminaret: Carlsen, Jan (2002) «Med stedet som fellesnevner (lever modernismen i beste velgående)». I: Arkitektnytt, nr. 9, s. 6–7
 • 2004-seminaret: Carlsen, Jan (2004) «Arkitekturens fornyelse i alle verdenshjørner». I: Arkitektnytt, nr. 9, s. 6–8
 • 2006-seminaret: Carlsen, Jan (2006) «Glimt av verdensarkitekturen». I: Arkitektnytt, nr. 5, s. 6–8
 • 2008-seminaret: Carlsen, Jan (2008) «Den 4. verdens arkitektur» I: Arkitektnytt, nr. 5, s. 4–7
 • 2010-seminaret: Carlsen, Jan (2010) «Internasjonal arkitekturfeiring i april» I: Arkitektnytt, nr. 3, s. 6 (forhåndsomtale)
 • 2011-seminaret: Elton, Lars (2011) «Insisterer på å eksperimentere». I: Arkitektnytt, nr. 5, s. 22–23
 • 2013-seminaret: N.N. (8. april 2013) «Intimt og internasjonalt på Røros». I: Arkitektnytt, s. 6 (forhåndsomtale)
 • 2015-seminaret: Godø, Mikael (3. mars 2015) «Verden kommer til Røros». arkitektur.no (Les i fulltekst)

Eksterne lenkerRediger