Røkholt er ei grend med matrikkelnummer 22 i delområde Østsida på østsida av Vorma i Eidsvoll kommune som kan føres tilbake til gammelnorsk tid. Røkholt var en fullgard i 1577 og i gammelnorsk tid.

Nordgarn RøkholtRediger

Paal Jensen Røkholt f. 1787 gm Else Oldtr. fra N. Sandholt brukte gården 1811 til 1835. De fikk barna Ola, Jens, Kristian og Gurine. Det vites ikke hvem som drev gården fra 1835 til 1848 da eldste sønn Ole overtok.

Ole Paulsen Røkholt f. 1823 var eldste sønn av Paal og Else. Han overtok gården for 900 dlr. Han var gift med Karen Oldtr. fra Taralstun Jøndal. De fikk barna Olaf Peder, Jens Henrik og Martin. Karen døde i 1855. Ole var bruker fra 1848 til 1894 da han kjøpte til Hagan. Yngste sønn Martin Olsen f. 1854 overtok gården for 7000 kr.

Opstun RøkholtRediger

Jens Jakobsen fra Trandum på Toten var bruker fra 1805 til 1819. Han var stamfar for Røkholt - Venger ætten. Barn: Lars, Paal, Erik, Jens, Amund og Mari. Tredje sønn Erik overtok i 1819 og giftet seg også inn i Elstad-bruket.

Erik Jensen Røkholt (1794–1835) var gift med Else Jonsdtr. fra NA Elstad. De fikk barna Berthe Marie (1821–1885), Jens (1822–1903), Karen Olea (1822–1891), Marthea (1829–1912) og Elise Gurine f. 1830. Else drev både Opstun og Nordgarn Elstad alene da Erik døde i 1835. I begynnelsen av 1840-årene giftet hun seg med Ola Olsen. Eldste sønn Jens Eriksen Røkholt overtok Opstun i 1846 og kjøpte til Arstun Røkholt i 1872. Han gav hver av sine sønner et bruk.

Edvard Jensen Røkholt f. 1846 brukte Opstun Røkholt fra 1887 til 1929.

Einar Edvardsen Røkholt f. 1901 brukte Opstun Røkholt fra 1929 til 1938 da han solgte til broren Jens Edvardsen Røkholt f. 1906.

Arstun RøkholtRediger

Jens Eriksen Røkholt (1822–1903) på Opstun Røkholt kjøpte til Arstun Røkholt i 1872. Yngste sønn Ola Jensen Røkholt f. 1861 overtok Arstun Røkholt og brukte gården til 1904 da den ble skiftet. Ola var gift med Gunhild Anine Solem som var datter til lærer Ole Pedersen Solem fra Nordfjord.[1]

Høgstun RøkholtRediger

Løa i Arstun ble flyttet til Høgstun i 1904 og hovedbygningen i 1905 da det også ble bygget nytt fjøs. Ola Jensen Røkholt brukte Høgstun til sin død i 1937 og enka drev den videre alene.

Nystun RøkholtRediger

Jens Paulsen Røkholt (født 1826 på Nordgarn Røkholt, død 1914) var bruker fra 1849 til 1890. Han var gift med Gurine Marie Larsdtr. De fikk barna Paul, Lars, Ole, Jens, Laura og Maren. Gurine døde i 1864.

Eldste sønn Paul Jensen Røkholt f. 1854 drev gården fra 1890 til 1893 da han ble syk og solgte gården til broren Ole Jensen Røkholt (1861-1950). Ole drev gården fra 1894 til 1896. Dessuten kjøpte han Søstun Sanner og brukte den fra 1891 til 1921 da han tok føderåd på gården.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Gunnar Skjold: Røkholt / Solem. Side 20 – 33. Sandefjord mars 1999. ISBN 82-995075-0-2
  2. ^ Dag Askheim: Minner om bestemor og bestefar på Søstun Sanner. Kristine og Ole Røkholt og deres etterkommere. Asker 2001.

LitteraturRediger