Rød masaisau

sauerase fra Øst-Afrika

Rød masaisau eller tanganykasau er en østafrikansk sauerase av hårsautypen og tilhører gruppen med tykkhalesau.[1] Den holdes først og fremst for kjøttproduksjon. Rasen er kjent for sin nære tilknytning til masaiene, men flere holder den. Den er utbredt i det nordlige Tanzania og det sentrale Kenya og Uganda.

Rød masaisau

Rød masaisau er en mellomstor til stor sau av tykkhaletypen. Den er hovedsakelig rød eller rødbrun, men ulike mønstre med hvite tegninger finnes. Det bestyr at rasen lagrer kroppsfett i haleregionen. Som følge av det tåler denne typen godt tørketiden, da den kan tære på fettreservene som er lagret i bakparten. Rasen er også kjent for å ha spesielt god motstandskraft mot visse typer parasitter, for eksempel Haemonchus contortus.

Det er uklart når rasen oppsto, men den har vært en del av bondekulturen i Riftdalen gjennom svært lang tid. Fra 1970-tallet og framover har rasen blitt krysset med dorpersau og flere andre betydningsfulle raser, for å finne fram til en økonomisk mer verdifulle typer. I dag dominerer derfor sau av crossbredtypen besetningene, mens rød masaisau taper popularitet.[2]

ReferanserRediger