Rød Front (avis)

norsk NKP-avis, utgitt på Hamar

Rød Front var en norsk avis, utgitt på Hamar fra 15. mars 1932 til 26. oktober 1934. Den var organ for Hedmark distrikt av Norges Kommunistiske Parti.

Avisen kom ukentlig, opprinnelig som en firesiders trykksak i et nokså lite avisformat à la tabloid. Fra desember 1932 ble formatet større og avisen fyldigere.

I avisens levetid ble det med vekslende hell gjennomført kampanjer blant NKP-medlemmene og leserne for å skaffe abonnenter og midler til driften. Om responsen uteble gikk redaksjonen ikke av veien for å refse grasrota: «Nu må vi konkret stille det spørsmål om avdelingene føler noe ansvar for avisen og dens fremtid. Hvis dere det ikke gjør, så er det jo bare fortsatt å gi fanden i det hele.»[1]

Fra november 1933 til januar 1934 gjennomførte man en egen «nyttårs-kampanje», og etter to års drift klarte man i april 1934 å trappe opp til to utgaver ukentlig.[2]

Redaktør for avisen var Ole Engeli.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Rød Front 17. november 1933.
  2. ^ Østby, Arvid (1897-1974) (1949). Litteraturen om Hamar: en bibliografi utgitt av Hamar folkebibliotek til byens 100 års jubileum. Hamar: Folkebiblioteket. s. 140. 
  3. ^ Side 88. Einhart Lorenz: NKPs presse i 1920-årene, Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie 1/1979, Pax, Oslo ISBN 82-530-0957-7