Río Reventazón

elv i Costa Rica

Reventazón er ei elv i Costa Rica. Den har sitt opphav i det sentrale høylandet og renner 145 km ned til lavlandet ved Det karibiske hav, hvor den flyter sammen med Parisminaelva og videre ut i havet. Sammen danner de to elvene Reventazón–Parismina-nedslagsfeltet.

Reventazón ved Orosi

Den øvre delen av Reventazón er kilden til 25 % av drikkevannet til San Josés byområde. Den er også viktig for kraftproduksjon; de tre reservoarene Cachí (100,8 MW), Angostura (210 MW) og Reventazón (305 MW) står for en stor del av landets elektrisitet.

Reventazón er også ei populær elv for rafting og andre aktiviteter.