Réduiten i en befestning betegner en «siste skanse», en innretning av forsyninger, befestninger, forsvarsvåpen og dekning som gjør det mulig for forsvarerne å overleve og holde ut et angrep eller beleiring lengst mulig. Et citadell er et eksempel på réduiten i en klassisk befestning.

Klassisk réduit fra det 19. århundre i Kaliningrad, Russland.